realitá a developerská spoločnosť

Predaj pozemkov Brunovce

Ponúkame Vám na predaj 18 stavebných pozemkov na novovybudovanej ulici s priemernou rozlohou 550 m² (415 až 717 m²). Pozemky sú určené na zástavbu rodinnými domami a sú k nim privedené všetky inžinierske siete.

V cene pozemku je zarátaná aj cena inžinierských sietí ( ktorá číní pre každý pozemok sumu 9.000 Eur s DPH) !

> Predpredaj zahájený od 1.11.2017,
 
> Úvodná zľava 10 % pre prvých záujemcov,
 
> Rezervujte si pozemok v Brunovciach ešte dnes.

 • stavebný pozemok č.
 • parcelové číslo
 • výmera m2
 • cena m2
 • cena
 • Stav
 • Katalógový list
01
576/16
717
55.00 €
39.435 €
obsadeny
02
576/17
579
55.00 €
31.845 €
obsadeny
03
576/18
569
55.00 €
31.295 €
obsadeny
04
576/19
559
55.00 €
30.745 €
obsadeny
05
576/20
548
55.00 €
30.140 €
obsadeny
06
576/21
538
55.00 €
29.590 €
obsadeny
07
576/22
523
55.00 €
28.765 €
obsadeny
08
576/23
415
55.00 €
22.825 €
obsadeny
09
576/24
611
55.00 €
33.605 €
obsadeny
10
576/25
565
55.00 €
31.075 €
obsadeny
11
576/26
416
55.00 €
22.880 €
obsadeny
12
576/27
523
55.00 €
28.765 €
obsadeny
13
576/28
538
55.00 €
29.590 €
obsadeny
14
576/29
549
55.00 €
30.195 €
obsadeny
15
576/30
560
55.00 €
30.800 €
obsadeny
16
576/31
571
55.00 €
31.405 €
obsadeny
17
576/32
582
55.00 €
32.010 €
obsadeny
18
576/33
513
55.00 €
28.215 €
obsadeny

Vybavenosť stavebných pozemkov

 • - miestna komunikácia (betónová vozovka, dláždený chodník, verejné osvetlenie, zelený pás),
 • - prípojka vody privedená 1m za hranicu pozemku, ukončená hlavným uzáverom vody,
 • - rozvod stredotlakového plynu ukončený hlavným uzáverom plynu na hranici pozemku,
 • - prípojka splaškovej kanalizácie privedená 1 m za hranicu pozemku,
 • - pre napojenie káblovej prípojky NN k elektromerovému rozvádzaču bude k dispozícii najbližšia rozpo jovacia istiaca skriňa káblového distribučného rozvodu NN osadená pri oplotení príslušného pozemku (zriadenie káblovej prípojky NN a osadenie elektromerového rozvádzača si indi viduálne zabezpečuje stavebník);

Vopred vydané územné rozhodnutie

Na stavebné pozemky je vopred vydané územné rozhodnutie, čo znamená, že pri dodržaní stanovených podmienok zástavby pozemkov (regulatívov), už netreba žiadať o územné rozhodnutie a s Vami zvoleným typom domu môžete pristúpiť priamo k žiadosti o stavebné povolenie.

 

Podmienky zástavby stanovené vo vydanom územnom rozhodnutí

 • - samostatne stojace objekty rodinných domov s najviac dvomi nadzemnými podlažiami,
 • - dodržanie minimálnych odstupov objektov od hraníc pozemkov, minimálnych odstupov medzi objektmi navzájom a maximálnej šírky objektov (znázornené v katalógových listoch),
 • - osadenie hlavného objektu rodinného domu a prípadne súvisiaceho objektu (napr. garáže) v rámci plochy pozemku určenej na zastavanie (znázornené v katalógových listoch),
 • - dodržanie výškového osadenia stavby (úrovne prízemia) vo výške od 0,15 do 0,60 m nad pôvodným terénom,
 • - vytvorenie podmienok pre parkovanie dvoch osobných vozidiel na každom stavebnom pozemku s rodinným domom;

 

Pozemky je možné zastavať aj v rozpore so stanovenými podmienkami. V takom prípade budete postupovať bežným spôsobom. Pri dodržaní podmienok stanovených stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi zažiadate o územné rozhodnutie a následne o stavebné povolenie.